Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Novice

Napoved kandidature na Veliki planini ob srečanju z novinarji

Slovesen dan za stranko Lista Dušana Papeža: Dušan Papež, kandidat za župana Občine Kamnik, je s svetniki danes vložil kandidaturo, program pa predstavil na novinarski konferenci na Veliki planini

 V uvodnem nagovoru je voditeljica novinarske konference Barbara Božič, ki je tudi podpredsednica stranke, takole predstavila Dušana Papeža, kandidata za župana.

»Dušan Papež, poslovnež, podjetnik, organizator, športnik po duši, humanist, dobrotnik. Človečnost, preprostost, dobrota, prijateljstvo, močna volja so njegove lastnosti, vrednote, ki jih ljudje spoštujemo. »Dobro je, kar združuje.« je njegov moto, vedno želi združiti in prisluhniti ljudem, jim pomagati. Sedaj jih k sodelovanju vabi tudi kot kandidat za župana Občine Kamnik.«

Preberi več

Ustanovitev občinskega sklada za nakup zemljišč


Edis Rujović 20171016Degradirana območja za vsako občino predstavljajo izziv, pa tudi priložnost. Tudi Kamnik se ni izognil tej problematiki, saj je kot industrijsko mesto, ki je cvetelo zlasti v drugi polovici 20. stoletja, bil priča mnogim opuščenim industrijskim dejavnostim, za njimi pa so ostala degradirana območja. Gre za velika območja, ki zavirajo prostorski razvoj mesta in občine kot celote. Lista Dušana Papeža je na sejah občinskega sveta velikokrat izpostavljala problem teh območij in si prizadevala za ustanovitev sklada za nakup in ureditev degradiranih območij.

Preberi več

Poziv prodajalcu Katzenberga

Dušan Papež je 14. maja pisal pismo direktorju podjetja Iskra Mehanizmi, gospodu Milanu Pogačniku, v katerem mu je predlagal, da podjetje umakne oziroma prekliče javno dražbo, do prevzema poslov novega župana in konstituiranja novega občinskega sveta. Odziv Iskra Mehanizmov ni bil pozitiven, kar pa je njihova pravica. Celoten poziv si lahko preberete v nadaljevanju.

Preberi več

Razvoj in investicije v 2017

vsi štirje 2017 in logoMineva še eno delovno leto za svetniško skupino LDP v občinskem svetu. Glavna tema iztekajočega leta je bil vsekakor sprejem proračunov za leti 2017 in 2018.

Tako je bilo v proračunu za leto 2017 na občinskem svetu sprejeto več sredstev za področje kulture in športa, za prenovo cest, ulic in parkirišč, izgradnjo pločnikov, prenovo podružničnih šol, prenovo mestnega središča, Malega gradu ter seveda sredstva za zaključek izgradnje kanalizacije in nadgradnjo Centralne čistilne naprave.

Preberi več

Mekinjski samostan

Žaklina ZdravkovićNa seji občinskega sveta smo pred poletjem obravnavali akt o ustanovitvi javnega zavoda Mekinjski samostan. Občina Kamnik je pred dobrim letom od sester uršulink prejela v dar mekinjski samostan in s tem prevzela veliko odgovornost za ohranjanje dediščine samostana in za izbiro vsebin, ki bodo samostan napolnile z življenjem. Strinjamo se, da se je treba oživitve samostana lotiti previdno in zato smo tudi podprli ustanovitev posebne delovne skupine, ki smo jo pred letom dni že sami predlagali.

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.