Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Člani

Lista Dušana Papeža je neodvisna lista, ki je na zadnjih občinskih volitvah kandidirala s podpisi volivk in volivcev ter dobila 12 odstotkov glasov oziroma 4 občinske svetnike od 29-tih.

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik izvoljeni na Listi LDP so:

  • Vodja svetniške skupine LDP je Dušan Papež, ki je tudi predsednik Odbora za kulturo, mladino in šport in član Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  • Žaklina Zdravković je članica Odbora za družbene dejavnosti.
  • Edis Rujović je član Statutarno-pravne komisije.
  • Milena Klemen je članica občinskega sveta od marca 2017
  • Brane Golubović je bil član občinskega sveta do 10.2.2017

 

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.