Odgovornost do ljudi, narave in skupnosti.

Združujemo energijo mlade, znanje srednje in izkušnje starejše generacije.

Vprašanja

Pobuda za nakup zemljišča v severnem delu nekdanje smodnišnice

Dušan PapežNa junijski seji občinskega sveta je Dušan Papež predlagal, da Občina Kamnik zagotovi poseben proračunski sklad za nakup zemljišč in objektov v nekdanji smodnišnici, predvsem zemljišč in stavb v severnem delu, ki so s prostorskimi načrti namenjena za turizem, šport in rekreacijo ter parkovne površine. Dejstvo je, da je ena od nalog občin tudi spodbujanje športa in rekreacije ter zagotavljanje potrebne športne infrastrukture.

Preberi več

Ali bo cesta od Kranjskega Raka do Rakovih Ravni pod Veliko planino asfaltirana že letos?

Dušan PapežDušan Papež je na seji občinskega sveta zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na urejanje dostopa na Veliko planino, in sicer posodobitev sedežnice, izgradnjo infrastrukture na spodnji postaji žičnice ter asfaltiranje ceste od Kranjskega Raka do Rakovnih Ravni.

V svojem uvodu je povedal, da bo občinski svet danes v rebalansu proračuna zagotovili investicijska sredstva za rekonstrukcijo dveh dostopnih poti na Veliko planino. Tako se bo posodobila sedežnica (nakup prižem) in zgradila potrebna infrastruktura za prevoze z nihalko, ki bo postavljena ob novem objektu, saj je stari zgorel. Skupna dokapitalizacija družbe bo tako znašala 221.000 €.

Preberi več

Izvajanje načrta rekonstrukcij občinskih cest

Žaklina Zdravković in Edis Rujović LDP KamnikNa zadnji seji občinskega sveta pred poletnimi počitnicami je v imenu LDP Kamnik občinskih svetnik Edis Rujović zastavil ustno svetniško vprašanje. Zanimalo ga je uresničevanje izvajanja dolgoročnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2015–2022, v katerem smo določili prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Zanimali pa sta ga tudi dve konkretni cesti, ki sta bili določeni med prioritete in sta v slabem stanju. 

Preberi več

Nepregledno križišče na Vrhpoljah

Vrhpolje - nepregledno križiščeSvetnica Žaklina ZDRAVKOVIĆ (LDP) je občinski upravi Občine Kamnik podala pobudo, da se izboljša preglednost križišča na Vrhpoljah.

Žaklina ZDRAVKOVIĆ (LDP): Spoštovani, na našo svetniško skupino, LDP Kamnik, so se obrnili nekateri krajani naselja Vrhpolje pri Kamniku, ki živijo ob lokalni cesti parcelna številka 84/8, k. o. Nevlje. Zaradi nepreglednosti imajo zelo otežen izvoz iz stranske na glavno cesto Kamnik – Ločica.

Preberi več

Copyright © Lista Dušana Papeža 2016. Vse pravice pridržane.